Zateplení DPS Myslbekova

Na domě s pečovatelskou službou byly prováděny stavební úpravy. Ty zahrnovaly zateplení fasády, rekonstrukci balkonů, klempířské práce, úpravu dešťových svodů a hromosvodu, úpravu soklu a okapů.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - TOMIreko, s. r. o.
Čtvrť - Nové Dvory
Termín zahájení - 16.05.2016
Termín dokončení - 18.07.2016
Cena bez DPH - 2 069 662 Kč

    zavřít okno