Technická infrastruktura obytné lokality Na Kopcích

Předmětem akce bylo vybudování technické infrastruktury pro plánovanou novou lokalitu rodinných a bytových domů (11 rodinných domů, 5 bytových domů). V rámci technické infrastruktury bylo realizováno vybudování veřejného osvětlení, vozovek a chodníků, vodovodu a kanalizace.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel - KLEE s. r. o.
Čtvrť - Nové Město
Termín zahájení - 01.08.2016
Termín dokončení - 15.12.2016
Cena bez DPH - 14 816 408 Kč

    zavřít okno