Regenerace sídliště - ulice Františka Hrubína, etapa B3

Předmětem stavby byla regenerace veřejných prostranství panelového sídliště na ulici Františka Hrubína. Stavba zahrnovala rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář, vše v jihovýchodní části ulice. Stavba navazovala na již realizované etapy regenerace sídliště.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť - Nové Dvory
Termín zahájení - 15.06.2016
Termín dokončení - 31.08.2016
Cena bez DPH - 2 357 312 Kč

    zavřít okno