Regenerace sídliště - ulice Čeloudova

Na Čeloudově ulici byly prováděny práce zahrnující rekonstrukci vozovky, chodníků a zpevněných ploch, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků pro komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť - Horka-Domky
Termín zahájení - 01.07.2016
Termín dokončení - 30.11.2016
Cena bez DPH - 6 366 468 Kč

    zavřít okno