Přestupní terminál Třebíč

Hlavním cílem výstavby terminálu bylo zlepšení dopravní obslužnosti města ve vazbě na širší okolí, zlepšení úrovně a kvality veřejné dopravy nejen ve městě, ale také v regionu. Přestupní terminál bezprostředně navazující na vlakové nádraží zajišťuje přestup na linky meziměstské autobusové dopravy i na linky městské hromadné dopravy. Prostřednictvím 9 nových autobusových zastávek umožňuje napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy a 3 linek MAD. Dále terminál zajišťuje celkem 52 parkovacích míst typu park&ride, 5 míst pro kiss&ride, 13 míst pro bike&ride  a dalších 55 parkovacích míst, která umožní, aby terminál nabídl komplexní možnosti přestupu v rámci systému nejen hromadné, ale i individuální dopravy.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši cca 80 mil. , z toho dotace činila  cca 45 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R. Číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/31.01366.

Termín realizace stavby: 04/2014 – 06/2015.FotogalerieStav před výstavbou terminálu
Stav před výstavbou terminálu
Stav před výstavbou terminálu
Stav před výstavbou terminálu
Stav před výstavbou terminálu
Stav před výstavbou terminálu
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Přestupní terminál po dokončení
Přestupní terminál po dokončení
Přestupní terminál po dokončení - celkový pohled
Přestupní terminál po dokončení - celkový pohled

    zavřít okno