Regenerace panelového sídliště Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa)

Stavební práce se týkaly regenerace panelového sídliště v Třebíči, Borovina - Za Rybníkem. Byla provedena rekonstrukce vozovek, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy, mobiliář.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 16 057 652 Kč, z toho dotace činila 4 000 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Program 117D51200 Podpora regenerace panelových sídlišť. Číslo projektu 117D512003432.

Termín realizace stavby: 09/2012 – 11/2013.FotogalerieStavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Stavební práce při realizaci akce
Veřejná prostranství po ukončení akce
Veřejná prostranství po ukončení akce
Veřejná prostranství po ukončení akce
Veřejná prostranství po ukončení akce

    zavřít okno