TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

U ZŠ Třebíč, Horka-Domky, byla postavena nová tělocvična a rekonstruována stávající tělocvična.  Obě tělocvičny byly propojeny. Tělocvična je v průběhu dne využívána žáky při hodinách tělesné výchovy a dalších aktivitách a ve večerních hodinách je k dispozici občanům města.

Tento projekt TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 44 je spolufinancován Evropskou unií. Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 61 243 977 Kč, z toho dotace činila 29 264 529 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00705.

Termín realizace stavby: 07/2010 – 05/2011.FotogaleriePrůběh stavby tělocvičny
Průběh stavby tělocvičny
Průběh stavby tělocvičny
Průběh stavby tělocvičny
Nová tělocvična
Nová tělocvična
Interiér nové tělocvičny
Interiér nové tělocvičny
Interiér nové tělocvičny
Interiér nové tělocvičny
Sociální zařízení nové tělocvičny
Sociální zařízení nové tělocvičny

    zavřít okno