Zkvalitnění a rozšíření služeb kempu v Poušově, Třebíč

Hlavním cílem investiční akce bylo zkvalitnění služeb v kempu v Poušově. Projekt zahrnoval vybudování novostavby recepce a novostavby provozní budovy se sociálním zařízením, vybudování venkovní kanalizace a čističky odpadních vod, rozšíření přístřešku bufetu, vybudování plochy pro karavany, terénní úpravy a opravy stávajících objektů.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 8 409 255 Kč z toho dotace činila 400 000 Kč na parkovací plochy v areálu kempu – Fond Vysočiny. Grantový program: Rozvoj mikroregionů 2006 č. 001/02/2006/ŘvGP139.

Termín realizace stavby: 09/2006 – 06/2007.FotogalerieStavba provozní budovy se sociálním zařízením
Stavba provozní budovy se sociálním zařízením
Stavba provozní budovy se sociálním zařízením
Stavba provozní budovy se sociálním zařízením
Nově zbudovaná provozní budova
Nově zbudovaná provozní budova

    zavřít okno