Okružní křižovatka v ulici Rafaelova

Okružní křižovatka Rafaelova

Předmětem veřejné zakázky „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka“ byly stavební práce spočívající ve vybudování nové okružní křižovatky v místě dopravního napojení průmyslové zóny na ul. Rafaelova (sil. II/360) v Třebíči. Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace, chodníků, odvodnění komunikace, vybudování retenční a vsakovací nádrže, splaškové kanalizace, rozvodu VO, sadových úprav a vodovodu.

Cena bez DPH
8 611 456 Kč
Zadavatel město Třebíč, Kraj Vysočina
Zhotovitel KLEE s. r. o.
Čtvrť Nové Město
Termín zahájení 21.06.2021
Termín dokončení 31.10.2021
tisknout