REKONSTRUKCE OBJEKTU PŘEDZÁMČÍ S NOVOU INTERAKTIVNÍ EXPOZICÍ – VNÍMÁNÍ VŠEMI SMYSLY

Cílem rekonstrukce je zatraktivnění areálu zámku s národní kulturní památkou a památkou zapsanou na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o rekonstrukci zámeckého křídla, které zároveň tvoří vstupní bránu z ulice 9. května do celého areálu. Předmětem stavebních prací byla kompletní rekonstrukce stávajícího objektu Předzámčí zahrnující vnitřní rozvody, podlahy, omítky, výměnu oken a dveří, rekonstrukci střech, nové venkovní omítky s tzv.  psaníčkovou výzdobou a přístupového mostku. V objektu Předzámčí byla instalována nová expozice zaměřená na prezentaci lokálních historických řemesel interaktivní formou.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 33 507 001 Kč a výdaje za expozici 5 719 876 Kč. Město Třebíč získalo na tento projekt dotaci ve výši 22.354.692 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/06.01070.

 Termín realizace stavby: 06/2010 – 10/2012.

tisknout