Přístupová komunikace k bazilice sv. Prokopa – obnovení historického vstupu

Projekt obnovy historického vstupu k bazilice sv. Prokopa řeší zpřístupnění areálu zámku a baziliky sv. Prokopa přímo z Žerotínova náměstí s přímou návazností na židovskou čtvrť. Zatraktivnění vstupu do areálu zámku s národní kulturní památkou a památkou na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stavba zahrnuje vybudování prostupu pod domem, výměnu kanalizace, vodovodu, přeložku plynovodu, vybudování nového veřejného osvětlení, nových zpevněných ploch, úprava prostranství u baziliky sv. Prokopa.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 16 331 265 Kč, z toho dotace činila 8 024 272 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/02.00505.

Termín realizace stavby: 06/2009 – 07/2010.

tisknout