Víceúčelové hřiště na ul. Novodvorská

Realizací došlo k úpravě stávající nevyužité plochy, kde byl vytvořen prostor pro trávení volného času a možnost sportovního vyžití. Terén byl upraven, svahy zpevněny menšími opěrnými stěnami, na kterých jsou osazeny lavičky. Jsou zde intalovány fitness prvky a workoutová sestava. Akce byla řešena v rámci participativního rozpočtu.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KLEE s. r. o.
Čtvrť - Nové Dvory
Termín zahájení - 15.09.2020
Termín dokončení - 15.11.2020
Cena bez DPH - 981 900 Kč

    zavřít okno