Rekonstrukce veřejného osvětlení, metropolitní sítě a oprava chodníků na ul. Táborská

Předmětem investiční akce, která proběhla společně s investorem Vodovody a kanalizace, svazek obcí, byla výstavba vodovodů a kanalizace, dále instalace veřejného osvětlení a oprava chodníku na této ulici.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KLEE s. r. o.
Čtvrť - Týn
Termín zahájení - 31.03.2021
Termín dokončení - 31.10.2021
Cena bez DPH - 2 146 909 Kč

    zavřít okno