Rekonstrukce chodníků a veřejné osvětlení ul. Bráfova

Stávající chodník podél ul. Bráfova v úseku od ul. Jungmannova po Státní pozemkový úřad byl komplexně opraven. Povrch byl odtěžen a nahrazen zámkovou betonovou dlažbou. Vybudováno bylo veřejné osvětlení.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KLEE s. r. o., ELEKTRO – Ing. Klíma s.r.o.
Čtvrť - Horka-Domky
Termín zahájení - 01.05.2018
Termín dokončení - 30.09.2018
Cena bez DPH - 2 367 655 Kč

    zavřít okno