Parkoviště na ulici Bartuškova, Borovina

Byla provedena výstavba parkoviště o kapacitě zhruba dvaceti parkovacích míst v lokalitě s jejich dlouhodobým nedostatkem. Jedná se o novou plochu v sousedství ZŠ Bartuškova. Stavba byla vybudována s využitím asfaltového krytu a dlážděných povrchů z dlažby umožňující vsakování dešťových vod.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KLEE s. r. o.
Čtvrť - Borovina
Termín zahájení - 02.10.2017
Termín dokončení - 16.11.2017
Cena bez DPH - 1 180 992 Kč

    zavřít okno