Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči včetně stavebních úprav ul. Brněnská

Cílem projektu bylo udělat město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpořit využití kola pro mnohem více lidí. Vedle úprav současných značených cyklotras Klubu českých turistů a vytvoření nového městského cyklookruhu, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi ve městě, vznikla nově i opatření přímo v ulicích. Jedná se pouze o úpravy v podobě opatření nestavebního charakteru - dopravní značení a zařízení. Pro cyklisty se zlepšuje orientace v prostoru nejen z hlediska cílů a směrů jízdy, ale nově se zdůrazňuje i orientace přímo v dopravním prostoru. Dopravní značení je umístěno z hlediska bezpečnosti provozu (být informován, vidět, předvídat a orientovat se). Drobné stavební úpravy byly provedeny formou údržby povrchu komunikace I. třídy - zpevnění části krajnic. Dále proběhla úprava silnice I/23 ul. Brněnská před realizací společné stezky pro cyklisty a chodce oddělené od provozu vozidel pomocí city-bloků.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KASKA s. r. o., KLEE s. r. o.
Čtvrť - Třebíč
Termín zahájení - 09.07.2021
Termín dokončení - 31.08.2021
Cena bez DPH - 4 856 038 Kč

    zavřít okno