Odkanalizování místních částí včetně dešťové kanalizace

Předmětem je odvádění splaškových vod v místních částech Třebíče. Jedná se o odkanalizování jednotlivých místních částí města Třebíče - Račerovice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Řípov a obce Okřešice s vybudováním nové splaškové kanalizační sítě v jednotlivých obcích. Předmětem části investované městem je odvádění dešťových vod v místních částech Třebíče (Budíkovicích a Pocoucově). V Budíkovicích se jedná o výstavbu 90 m nové dešťové kanalizace ve východní části obce s napojením do stávající kanalizace. V  Pocoucově se jedná o výstavbu 70 m nové dešťové kanalizace v severním okraji obce s napojením do stávající kanalizace.

Zadavatel - město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel - MOBIKO plus a. s.
Čtvrť - Třebíč
Termín zahájení - 01.07.2017
Termín dokončení - 30.07.2019
Cena bez DPH - 63 517 346 Kč

    zavřít okno